Archive

LumiSeis Quad 35 er på vei

LumiSeis Quad 35 er på vei

MultiClient Geophysical (MCG) og Seismic Partner (SP) med verdens første Ultra High Density (UHD) multi-klient 3D hybrid-seismikkinnsamling i kvadrant 35 i Nordsjøen. .Node- og streamerindustrien har i lengre tid jobbet på hver sin front med å forbedre sine løsninger...

LumiSeis Quad 35 er på vei

LumiSeis Quad 35 is on its way

MultiClient Geophysical (MCG) and Seismic Partner (SP) are pleased to present the world's first Ultra High Density (UHD) multi-client 3D hybrid seismic acquisition in Quadrant 35 in the North Sea.Historically the seismic node and streamer industry have been working on...