We are a new kind of Multi-Client Seismic Company

Differentiator is data quality value for money

Disruptive seismic data quality enhancement through novel use of high-end streamer and OBN seismic combined

Live drone image from the LumiSeis™ Q35 project

Live drone image from the LumiSeis™ Q35 project

September 2022

PXGeo 2 har nå mobilisert og er i gang med innsamlingen av vårt nye prosjekt

Båten var ferdig mobilisert den 1 september og er nå over halvveis med innsamlingen av dette spennende prosjektet som er en naturlig utvidelse av vårt eksisterende datasett fra 2020.

I forkant av PXGeo 2’s ankomst har Amar Fortune lagt ut i alt ca 750 noder, 500 fra Geospace og 250 fra Seisnode. Denne operasjonen gikk etter planen, og nodene vil bli hentet opp av samme båt, så snart PXGeo 2 er ferdig med sin del av jobben.

Prosjektet

GeoexMCG og Seismic Partner gjennomførte i 2020 verdens første multiklient hybrid-innsamling i kvadrant 35 i Nordsjøen nær Trollfeltet. Selskapene samarbeider også nå om utvidelsen nordover, og er nå i gang med ny innsamling som blant annet dekker Gjøa feltet.

Planen er å samle inn ca 500 kvkm nå, for så å returnere i 2023 for å samle inn det resterende helt i nord.

Kapitalutvidelse og veien videre

Seismic Partner har hentet ca 70 millioner kroner i 2022 til finansiering av nye prosjekter og utvikling av selskapet. Vi er i gang med å styrke staben innen salg og forretningsutvikling. I tillegg til Q35 ser vi allerede på nye prosjektmuligheter for 2023.

May 2022

Capital increase spring 2022

In line with the company’s objectives, the board continuously assesses the possibilities for expansion and further development of the company’s operations. In collaboration with selected partners, Seismic Partner has planned to execute two to three seismic projects during 2022.

Therefore the company wants to carry out a capital increase. The total framework for the increase is USD 8 million. The capital increase will be carried out in two tranches, each amounting to approximate USD 4 million.

– Batch 1 will be completed in May.

– Batch 2 will be carried out in collaboration with folkeinvest.no, with a planned opening on 9 June 2022.

Building the company

– Seismic Partner established

– LumiSeis™ – hybrid seismic method developed

2018-2019

– First project designed, planned, and successfully executed – Q35

– Funding achieved

– Final data product commercially delivered to marked Aug 2021

– Excellent reception by E&P companies

2020-2021

– Based on technical, operational, and commercial success with Q35, new projects planned for 2022

– Organization will be expanded to handle increase in activity

2022 >>

May 2022

New board member

Kjell Nedrebø was elected at the AGM in April, and has joined as new board member.

Kjell is an experienced E&P business development and management professional with broad international experience.

October 2020

Seismic Partner, MCG and Geoex are pleased to announce that the LumiSeis™ Quad 35 Hybrid MC3D survey has successfully been completed!

October 2020

Seismic Partner, MCG and Geoex are pleased to announce that the LumiSeis™ Quad 35 Hybrid MC3D survey has successfully been completed!

This is the world’s first combined MC3D node and Ultra High Density (UHD) streamer survey acquired simultaneously.

The nodes have been deployed for FWI and detailed imaging in a very cost effective way.

We could not have realized such a technically and operationally advanced project during these challenging times without our project partners.

Our continued gratitude and appreciation is therefore given to BGP, MagSeis Fairfield, Reach Subsea and DUG

We eagerly await to see the superb results of this world first LumiSeis TM MC3D dataset.

Fast Track data will be available in January 2021.

PRESS RELEASE

August 2020

LumiSeis Quad 35 is on its way

Seismic Partner is pleased to announce the startup of the first of many LumiSeis projects.

The project is focussing on improving the imaging of the prospective Quadrant 35 area to the North of the Troll field, covering Nova, Vega, Aurora and Grosbeak.

Project partner MCG is operating the project.

For the full Announcement follow the link below.

PRESS RELEASE